Događaji

Print Friendly and PDF

Modulu Događaji (eng. Events) omogućava pretraživanje, filtriranje i pregled svih događaja u sustavu.

Početni pogled prikazuje događaje u recima poredanim vremenski počevši od najnovijeg.

 

1. Pregled događaja

 

1.jpg

 

 1. Osnovni podaci- za svaki događaj prikazani su osnovni podaci: datum i vrijeme događaja, lokacija, te naziv i vrijednost događaja ukoliko se radi o analognom perifernom uređaju.
 2. Kamera – ukoliko je riječ o događaju sa dodijeljenim video zapisom ispred naziva događaja prikazati će se ikona video kamere. 
 3. Detalji - pritisnuti na redak kako bi se otvorila stranica sa detaljima događaja

 

2. Detalji događaja

 

Pritiskom na redak pojedinog događaja, na modulu Događaji otvoriti će se stranica Detalji događaja (engl. Event details) na kojoj su prikazane sve informacije o izabranom događaju. 

 

2.jpg

 

 1. Detalji- prikaz detaljnih informacija o odabranom događaju
 2. Video zapis - ukoliko je događaju pridružen jedan ili više video snimaka (snimci sa više kamera koje su pridružene lokaciji) na dnu će se prikazati informacije o nazivu kamere, trajanju snimljenog video zapisa, te ikona za pokretanje pregleda video zapisa

 

3.jpg

 

 1. Statusna traka– statusna traka video snimka omogućava uvid u lokaciju uređaja, naziv kamere koja je snimila video zapis, te datum i vrijeme nastanka video zapisa.
 2. Izlaz – izlaz iz pregleda video zapisa.
 3. Tipka pokreni snimku – pauziranje reprodukcije video zapisa.
 4. Trajanje - podatak o ukupnom trajanju video zapisa.
 5. Ubrzavanje snimka – jednim pritiskom na ikonu moguće je mijenjati brzinu pregleda video snimke. Snimak je moguće pregledavati usporeno (0.1x i 0.5x) odnosno ubrzano (pritiskom dva puta i pet puta). Ubrzan pregled video snimke zahtjeva adekvatnu propusnost mreže.
  Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev