Dodavanje omiljenih kartica

Print Friendly and PDF

Dodavanje omiljenih kartica omogućava brži pregled kartica koje se koriste često.

 

1.jpg

 

  1. Lokacije- odabrati modul Lokacije
  2. Periferni uređaji - pritisnuti tipku koja otvara sve pridružene periferija odabranoj lokaciji

 

2.jpg 

 

  1. Povlačenje kartice- povući karticu periferije koju se želi dodati u kategoriju omiljenih u desnu stranu
  2. Označavanje kartice - povlačenjem kartice otvoriti će se tipka s ikonom zvijezde i natpisom Favorites (Omiljena). Pritisnuti na ikonu.

 

3.jpg

 

  1. Omiljena kartica- izgled označene kartice periferije koja je dodana u kategoriju Omiljene.

NAPOMENA: Ponovnim pritiskom na ikonu Favorites (Omiljena) kartica periferije izgubiti će oznaku, te će biti izbrisana iz modula Omiljene kartice.

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev