Korištenje filtera

Print Friendly and PDF

Filteri Supracontrol mobine aplikacije služe za sužavanje prikaza informacija na radnoj površini. 

Ovisno o odabranom modulu informacije je moguće filtrirati prema tipu kartice periferije ili prema lokaciji.

Tipka Filter nalazi se na alatnoj traci odabranog modula a definirana je ikonom 5.jpg . Ovisno o odabranom modulu alat filteri se sastoji od tri kartice:

Sve (eng. All) - zadani prikaz gdje su prikazane sve informacije modula bez uključenih filtera
Tip (eng. Type) - sužavanje prikaza prema tipu periferije
Lokacije (eng. Locations) - sužavanje prikaz prema lokaciji

 

1. Filtriranje prema tipu

Odabrati modul za koji se želi filtrirati prikaz informacija. Na primjeru ćemo prikazati sužavanje prikaza u modulu Događaji prema tipu periferije temperature.

 

1.jpg

 

  1. Filter- odabrati ikonu za filtriranje informacija

 

2.jpg

 

  1. TIP (eng. Type) - izabrati karticu TIP za sužavanje prikaza prema tipu periferije, nakon čega će se otvorit popis svih tipova perifernih uređaja

 

3.jpg

 

  1. Odabir- odabrati tip periferije za koji se želi suziti prikaz. Moguće je odabrati samo jedan tip perifernog uređaja

 

4.jpg

 

  1. Prikaz- na radnoj površini modula Događaji prikazani su svi događaji vezani za periferni uređaj senzora temperature

2. Filtriranje prema lokaciji

Odabrati modul za koji se želi filtrirati prikaz informacija. Primjerom ćemo prikazati sužavanje prikaza u modulu Događaji prema lokaciji.

 

1.jpg

 

  1. Filter- odabrati ikonu za filtriranje informacija

 

1_2.jpg

 

  1. Lokacija(eng. Location) - izabrati karticu Lokacija za sužavanje prikaza prema lokaciji perifernog uređaja

 

2_2.jpg

 

  1. Odabir- odabrati lokaciju periferije za koju se želi suziti prikaz. Moguće je odabrati samo jednu lokaciju perifernog uređaja

 

3_3.jpg

 

4. Prikaz - na radnoj površini modula Događaji prikazani su svi događaji vezani za 4. Prikaz - na radnoj površini modula događaji prikazani su svi događaji vezani za odabranu lokaciju

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev