Korištenje filtera

Print Friendly and PDF

Filteri Supracontrol mobine aplikacije služe za sužavanje prikaza informacija na radnoj površini. 

Ovisno o odabranom modulu informacije je moguće filtrirati prema tipu kartice periferije ili prema lokaciji.

Tipka Filter nalazi se na alatnoj traci odabranog modula a definirana je ikonom 5.jpg . Ovisno o odabranom modulu alat filteri se sastoji od tri kartice:

Sve (eng. All) - zadani prikaz gdje su prikazane sve informacije modula bez uključenih filtera
Tip (eng. Type) - sužavanje prikaza prema tipu periferije
Lokacije (eng. Locations) - sužavanje prikaz prema lokaciji

 

1. Filtriranje prema tipu

 

Odaberite modul za koji želite filtrirati prikaz informacija. Na primjeru ćemo prikazati sužavanje prikaza u modulu Događaji prema tipu periferije temperature.

 

1.jpg

 

1. Filter - odaberite ikonu za filtriranje informacija

 

2.jpg

 

2. TIP (eng. Type) - izaberite karticu TIP za sužavanje prikaza prem tipu periferije, nakon čega se otvara popis svih tipove perifernih uređaja

 

3.jpg

 

3. Odabir - odaberite tip periferije koji za koji želite suziti prikaz. Moguće je odabrati samo je tip peifernog uređaja

 

4.jpg

 

4. Prikaz - na radnoj površini modula događaji prikazani su svi događaji vezani za periferni uređaj senzora temperature

 

2. Filtriranje prema lokaciji

 

Odaberite modul za koji želite filtrirati prikaz informacija. Na primjeru ćemo prikazati sužavanje prikaza u modulu Događaji prema lokaciji.

 

1.jpg

 

1. Filter - odaberite ikonu za filtriranje informacija

 

1_2.jpg

 

2. Lokacija (eng. Location) - izaberite karticu Lokacija za sužavanje prikaza prema lokaciji perifernog uređaja

 

2_2.jpg

 

3. Odabir - odaberite lokaciju periferije koji za koju želite suziti prikaz. Moguće je odabrati samo jednu lokaciju peifernog uređaja

 

3_3.jpg

 

4. Prikaz - na radnoj površini modula događaji prikazani su svi događaji vezani za odabranu lokaciju

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev