Pretraživanje sadržaja

Print Friendly and PDF

Svaki modul Supracontrol mobilne aplikacije moguće je pretražiti pomoću alata Traži.

Alat traži nalazi se na alatnoj traci odabranog modula te je prikazan ikonom povećala4.jpg.

 

1.jpg

 

  1. Traži- u odabranom modulu na alatnoj traci odabrati alat Traži, nakon čega se otvara polje za unos željenog pojma

 

2.jpg

 

  1. Unos- u polje za unos upisati pojam ili dio pojma koji se želi pretražiti. Primjer na slici prikazuje pretragu svih događaja u primjeru na slici koji su zabilježeni za periferiju senzora temperature
  2. Izlaz - tipka X omogućava izlazak iz alata Traži
  3. Traženje  - nakon unosa željenog pojma na tipkovnici mobilnog uređaja odabrati tipku Traži koja je također prikazana ikonom povećala

 

3.jpg

 

  1. Prikaz - nakon pretraživanja, na radnoj površini modula prikazani su svi događaji koji u nazivu sadrže traženi pojam
    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev