Korisničko sučelje

Print Friendly and PDF

Korisničko sučelje sastoji se od pet elemenata koji su zajednički svim modulima aplikacije:

 

Korisni_kosu_elje1.jpg

 

1.  GLAVNI IZBORNIK

 Glavni izbornik je nepromjenjiv i dostupan je svim modulima apikacije, a sastoji se od sljedećih elemenata:

 glavniIzbornik1.jpg

 

1. Supracontrol logotip i naziv korisnika aplikacije odnosno vlasnika licence
2. Tipka za otvaranje/zatvaranje bočnog panela
3. Tipke za izbor modula aplikacije. Ikona trenutno aktivnog modula ispunjena je narančastom
bojom
4. Korisničko ime trenutno prijavljenog korisnika
5. Padajući izbornik
6. Tipka za ulaz u postavke aplikacije

 

PADAJUĆI IZBORNIK 

Padaju_iizbornik.jpg

 

Profil – prečica koja otvara postavke korisničkog profila u postavkama aplikacije
Podrška – poveznica koja otvara on-line korisničke upute
O nama – poveznica koja otvara informacije o aplikaciji
Odjavi se – odjava iz aplikacije

 

2. BOČNI PANEL/FILTERI

 U bočnom panelu smješteni su filteri koji služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza podataka u modulima.

 

bo_niPanel.jpg

 

Filteri se sastoje od sljedećih elemenata:

1. Naziv grupe filtera
2. Filteri unutar grupe
3. Dodatni alati za grupu Location
4. Tipke za deaktiviranje svih aktivnih filtera

 

3. ALATNA TRAKA 

Na Alatnoj traci nalaze se alati za kontrolu, upravljanje i pretragu podataka i elemenata na radnoj
površini modula. Neki alati ponavljaju se na više modula dok su drugi specifični za određeni tip
modula. Sve alatne trake sadrže sljedeće elemente:

 

alatnaTraka.jpg

 

1. Naziv aktivnog modula
2. Alati alatne trake

 

4. STATUSNA TRAKA

 Statusna traka nalazi se na dnu ekrana, a daje dodatne informacije o stanju elemenata i podataka u radnoj površini kao što je broj filtriranih podataka, broj alarmiranih periferija, ukupan broj podataka u tablicama i drugo. Statusna traka sadrži sljedeće informacije:

 

statusnaTraka.jpg

 

1. Instalirana verzija aplikacije
2. Informacije o podacima u radnoj površini

 

5. RADNA POVRŠINA 

Radna površina modula služi za prikaz podataka. Podaci mogu biti prikazani:

1. Grafički kao što je to u slučaju modula Dashboard:

Grafi_kiprikaz.jpg

 

2. Tabelarno u slučaju modula Preglednik događaja: 

Tabli_niPrikaz.jpg

 

Ovisno o aktivnom modulu, elementi na radnoj površini i podaci prikazani u njima mijenjaju se kako
bi omogućili korisniku što intuitivniju prezentaciju i manipulaciju.

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev