Korisničko sučelje

Print Friendly and PDF

Korisničko sučelje sastoji se od pet elemenata koji su zajednički svim modulima aplikacije:

 

Korisni_kosu_elje1.jpg

 

1.  GLAVNI IZBORNIK

Glavni izbornik nepromjenjiv je i dostupan svim modulima aplikacije, a sastoji se od sljedećih elemenata:

 glavniIzbornik1.jpg

 

1. Supracontrol logotip i naziv korisnika aplikacije odnosno vlasnika licence
2. Tipka za otvaranje/zatvaranje bočnog panela
3. Tipke za izbor modula aplikacije. Ikona trenutno aktivnog modula ispunjena je narančastom
bojom
4. Korisničko ime trenutno prijavljenog korisnika
5. Padajući izbornik
6. Tipka za ulaz u postavke aplikacije

 

PADAJUĆI IZBORNIK 

Padaju_iizbornik.jpg

 

Profil – prečica koja otvara postavke korisničkog profila u postavkama aplikacije
Podrška – poveznica koja otvara on-line korisničke upute
O nama – poveznica koja otvara informacije o aplikaciji
Odjavi se – odjava iz aplikacije

 

2. BOČNI PANEL/FILTERI

 U bočnom panelu smješteni su filteri koji služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza podataka u modulima.

 

bo_niPanel.jpg

 

Filteri se sastoje od sljedećih elemenata:

1. Naziv grupe filtera
2. Filteri unutar grupe
3. Dodatni alati za grupu Location
4. Tipke za deaktiviranje svih aktivnih filtera

 

3. ALATNA TRAKA 

Alatna traka sadrži alate za kontrolu, upravljanje i pretragu podataka, te pretragu elemenata na radnoj površini modula. Pojedini alati ponavljaju se na više modula dok su drugi specifični za određeni tip modula. Sve alatne trake sadrže sljedeće elemente:

 

alatnaTraka.jpg

 

1. Naziv aktivnog modula
2. Alati alatne trake

 

4. STATUSNA TRAKA

Statusna traka nalazi se na dnu ekrana i daje dodatne informacije o stanju elemenata i podataka u radnoj površini kao što su broj filtriranih podataka, broj alarmiranih periferija, ukupan broj podataka u tablicama i dr. Statusna traka sadrži sljedeće informacije:

 

statusnaTraka.jpg

 

1. Instalirana verzija aplikacije
2. Informacije o podacima u radnoj površini

 

5. RADNA POVRŠINA 

Radna površina modula služi za prikaz podataka. Podaci mogu biti prikazani:

1. Grafički kao što je to u slučaju modula Dashboard:

Grafi_kiprikaz.jpg

 

2. Tabelarno u slučaju modula Preglednik događaja: 

Tabli_niPrikaz.jpg

 

Kako bi korisniku omogućili što intuitivniju prezentaciju i manipulaciju, elementi na radnoj površini i podaci prikazani u njima mijenjaju se ovisno o aktivnom modulu.

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev