Kod kartice

Print Friendly and PDF

U ovom članku su opisani koraci kako saznati kod kartice koji želite pridružiti korisniku pristupa.

Bitan korak je da imate čitač na koji ćete očitati neregistriranu karticu.

 

1. Očitajte karticu na čitaču. Preporuka je da očitate 3 puta karticu kako bi bili sigurni da ćete dodati željenu karticu
2. U glavnom izborniku odaberite modul Događaji

 

Kod_kartice.jpg

 

3. U popisu događaja vidljiv je događaj Unregistered Card (Neregistrirana kartica). U koloni Info prikazana je poruka Unregistered Access ID: 0019E23C.

- Unregistered Access - označava neregistriran pristup
- ID: 0019E23C - označava identifikacijski kod kartice

4. Identifikacijski kod (0019E23C)
5. Nakon toga pratite korake Kreiranje korisnika pristupa

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev