Kod kartice

Print Friendly and PDF

Daljnjim tekstom opisani su koraci na koji način saznati kod kartice koji se želi pridružiti korisniku pristupa.

Nakon što je kartica očitana na čitaču, u aplikaciji u modulu događaji kreira se zapis neregistrirana kartica.

 

1. Očitati karticu na čitaču. Preporuka je karticu očitati 3 (tri) puta kako bi se potvrdilo da se želi dodati upravo tu karticu i kao dodatan sigurnosni korak.
2. U glavnom izborniku odaberite modul Događaji

 

Kod_kartice.jpg

 

3. U popisu događaja vidljiv je događaj Unregistered Card (Neregistrirana kartica). U koloni Info prikazana je poruka Unregistered Access ID: 0019E23C.

- Unregistered Access - označava neregistriran pristup
- ID: 0019E23C - označava identifikacijski kod kartice

4. Identifikacijski kod (0019E23C)
5. Nakon toga pratite korake Kreiranje korisnika pristupa

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev