Pregled kartica periferija

Print Friendly and PDF

U modulu Lokacije, pritiskom na ikonu 1.jpg prikazati će se svi periferni uređaji pridruženi izabranoj lokaciji.

Ovisno o tipu periferije informacije na karticama mogu se razlikovati.

 

1. Kartice periferija

 

1.jpg

 

1. Alatna traka - sadrži tipku za povratak na stranicu lokacije, naziv lokacije sa ukupnim brojem periferija C17(4) i tipku za filter za sužavanje prikaza periferija prema tipu
2. Kartice periferij - na radnoj površini se nalaze kartice sa podacima o periferijama. Svaka kartica ima
simbol periferije koju predstavlja, naziv periferije i stanje periferije
3. Stanje periferije - Ukoliko se radi o analognom senzoru kao što su temperatura i vlaga prikazana je trenutno izmjerena vrijednost (27,51°C), a ukoliko se radi o digitalnom detektoru prikazano je trenutno stanje (No Smoke). Podaci u zelenoj boji označavaju redovno operativno stanje periferije dok će za alarmirano stanje vrijednosti odnosno stanje periferije biti prikazano crveno

 

2. Detaljni prikaz stanja periferija

 

2.jpg

 

1. Kartice koje imaju mogućnost širenja i prikaza dodanih podataka imaju narančastu
oznaku na dnu kartice
2. Na karticama analognih senzora (temperature i vlage) prikazan je graf mjerenja u
zadnjih 24 sata

 

3.jpg

 

3. Kontrola pristup - Kartica kontrole pristupa (kartica za simbolom lokota) prikazuje tipke za prednju i
stražnju bravu ormara (Front Lock = Prednja brava, Back Lock = Stražnja brava) te stanje prednjih, stražnjih lijevih i desnih bočnih vrata ormara
4. Magnetski senzori - prikazani su magnetski senzori prednjih i stražnjih vrata
5. Brava - ikona koja prikazuje stanje prednje brave

 

NAPOMENA: Ikone brave i manetskih senzora mogu se pojaviti u tri boje. Zelena boja označava da su vrata zatvorena, crvena da su vrata otvorena a siva da su te periferije onemogućene.

 

3. Dodatni alati

 

Povlačenjem kartica u lijevo pojaviti će se, ovisno o tipu periferije prikazane u kartici, dodani alati Graf, Događaji i Detalji. Digitalni detektori kao što su voda, dim i brava nemaju opciju prikaza u formatu grafa.

 

4.jpg

 

1. Dodatni alati - prikazani su sljedeći alati:

 

Detalji - Pritiskom na ikonu Details otvoriti će se detaljne informacije o izabranoj periferiji kao što je naziv periferije, lokacija kojoj je pridružena, status, uređaj na koji je periferija fizički priključena, trenutna vrijednost, postavljena donja i gornja granica te prosječne vrijednosti
Događaji - Pritiskom na ikonu Events otvoriti će se svi zapisi događaja izabrane periferije
Graf  – otvara prikaz analognih vrijednosti temperature i vlage u formi grafa

 

 

51.jpg

 

1. Period - odaberite period prikaza Dan (24 Hours), Tjedan (7 Days) i Mjesec (30 Days)
2. Granice - Na grafu su prikazane postavljene gornja (High Threshold – crvena linija) i donja
(Low Threshold – plava linija) granica alarma
3. Vrijednost točke - pritisnite bilo koju točku grafa otvoriti će se prozor sa detaljima Datum,
Vrijeme i Vrijednost izabrane točke
3. Izlaz - odaberite ikon za izlazak iz grafa

 

Za dodavanje kartice u omiljene pogledate članak Dodavanje omiljenih kartica.

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev