Pregled kartica periferija

Print Friendly and PDF

Pritiskom na ikonu  1.jpg u modulu Lokacije, prikazati će se svi periferni uređaji pridruženi izabranoj lokaciji.

Ovisno o tipu periferije informacije, na karticama mogu se razlikovati.

 

1. Kartice periferija

 

1.jpg

 

  1. Alatna traka- sadrži tipku za povratak na stranicu lokacije, naziv lokacije sa ukupnim brojem periferija C17(4) i tipku za filtriranje odnosno za sužavanje prikaza periferija prema tipu
  2. Kartice periferije - na radnoj površini nalaze se kartice sa podacima o periferijama. Svaka kartica sadrži simbol periferije koju predstavlja, te za naziv i stanje periferije
  3. Stanje periferije - Ukoliko se radi o analognom senzoru kao što su temperatura i vlaga prikazuje se trenutno izmjerena vrijednost (27,51°C), a ukoliko se radi o digitalnom detektoru prikazuje se trenutno stanje (No Smoke). Podaci u označeni zelenom bojom prikazuju redovno operativno stanje periferije dok će za alarmirano stanje, periferija biti označena crvenom bojom.

 

2. Detaljni prikaz stanja periferija

 

2.jpg

 

  1. Kartice koje imaju mogućnost širenja i prikaza dodanih podataka na dnu kartice imaju oznaku narančaste boje.
  2. Kartice analognih senzora (temperature i vlage) prikazuju graf mjerenja u posljednjih 24 sata.

 

3.jpg

 

  1. Kontrola pristup- Kartica kontrole pristupa (kartica za simbolom lokota) prikazuje tipke za prednju i stražnju bravu ormara (Front Lock = Prednja brava, Back Lock = Stražnja brava), te stanje prednjih, stražnjih, lijevih i desnih bočnih vrata ormara.
  2. Magnetski senzori - prikazani su magnetski senzori prednjih i stražnjih vrata
  3. Brava - ikona kojom je prikazano stanje prednje brave

NAPOMENA: Ikone brave i manetskih senzora mogu se pojaviti u tri boje. Zelena boja označava da su vrata zatvorena, crvena boja da su vrata otvorena, a siva da su te periferije onemogućene.

 

3. Dodatni alati

Povlačenjem kartica u lijevo pojaviti će se, ovisno o tipu periferije prikazane u kartici, dodani alati  - Graf, Događaji i Detalji. Digitalni detektori kao što su voda, dim i brava nemaju opciju prikaza u formatu grafa.

 

4.jpg

 

1. Dodatni alati - prikazani su sljedeći alati:

Detalji - Pritiskom na ikonu Details otvoriti će se detaljne informacije o izabranoj periferiji kao što je naziv periferije, lokacija kojoj je pridružena, njezin status, uređaj na koji je periferija fizički priključena, trenutna vrijednost koju periferija bilježi, postavljena donja i gornja granica, te prosječne vrijednosti
Događaji - Pritiskom na ikonu Events otvoriti će se svi zapisi događaja izabrane periferije
Graf  – otvara prikaz analognih vrijednosti temperature i vlage u formi grafa

 

51.jpg

 

1. Period - odabrati period prikaza Dan (24 Hours), Tjedan (7 Days) i Mjesec (30 Days)
2. Granice - Na grafu su prikazane postavljene granice alarma - gornja (High Threshold – crvena linija) i donja (Low Threshold – plava linija)
3. Vrijednost točke - pritiskom bilo koje točke grafa otvoriti će se prozor sa detaljima - Datum, Vrijeme i Vrijednost izabrane točke
4. Izlaz - odaberite ikonu za izlazak iz grafa

Za dodavanje kartice u omiljene pogledate članak Dodavanje omiljenih kartica.

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev