Pregled periferije u alarmu

Print Friendly and PDF

Ukoliko na lokaciji postoji periferija čije je stanje ili vrijednost mjerenja van zadanih vrijednosti, ispred ikone za otvaranje nadzora periferija i video nadzora stajati će oznaka sa brojem periferija u alarmu.

 

1.jpg

 

1. Crveni krug sa brojem označava broj periferija u stanju alarma na pojedinoj lokaciji. Pritiskom na crveni krug otvaraju se sv kartice periferije koje su u alarmu na odabranoj lokaciji

 

2.jpg

 

2. Prikazana je jedna periferija u alarmu. Također je prikazana trenutna vrijednost za analogni senzor koji je u alarmu

 

6.jpg

 

3. Ukoliko kartica prikazuje više perifernih uređaja grupiranih u jednoj kartici, kao što je to kartica kontrole pristupa, na desnoj strani kartice stoji crveni tekst Alarm. Kada se kartica otvori moguće je vidjeti koja je periferija je u alarmu

 

Stražnji magnetski senzor - na slici je vidljivo kako je stražnji magnetski senzor u alarmu što znači da su zadnja vrata otvorena. Crvenom bojom su označeni periferni uređaji u alarmu, stražnji magnetski senzor i stražnja brava

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev