Pregled periferije u alarmu

Print Friendly and PDF

Ukoliko na lokaciji postoje periferni uređaji čije je stanje ili vrijednost mjerenja izvan zadanih vrijednosti, ispred ikone za otvaranje nadzora perifernih uređaja i video nadzora stajati će oznaka sa brojem perifernih uređaja koji su u stanju alarma.

 

1.jpg

 

  1. Crveni krug sa brojem označava broj perifernih uređaja u stanju alarma na pojedinoj lokaciji. Pritiskom na crveni krug otvaraju se sve kartice perifernih uređaja koji su u stanju alarma na odabranoj lokaciji.

 

2.jpg

 

  1. Prikazan je jedan periferni uređaj u stanju alarma. Također prikazana je i trenutna vrijednost za analogni senzor koji je u stanju alarma.

 

6.jpg

 

  1. Ukoliko kartica prikazuje više perifernih uređaja grupiranih u jednoj kartici, kao što je to primjerice kartica kontrole pristupa, na desnoj strani kartice stajati će crveni tekst Alarm. Otvaranjem kartice moguće je vidjeti koji periferni uređaj je u stanju alarma.

Stražnji magnetski senzor - na slici je vidljivo da je stražnji magnetski senzor u stanju alarma što znači da su zadnja vrata otvorena. Crvenom bojom označeni su periferni uređaji u stanju alarma, a to su u ovom slučaju stražnji magnetski senzor i stražnja brava.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev