Video nadzor lokacije

Print Friendly and PDF

Pritiskom na ikonu kamere prikazati će se slike sa svih kamera koje su pridružene izabranoj lokaciji.

Kamere su prikazane redoslijedom jedna ispod druge. Povlačenjem ekrana prema gore (engl. Slide) moguće je vidjeti slike kamera koje se ne vide na početnom ekranu.

 

1.jpg

 

1. Video nadzor - pritiskom na ikonu kamere uz lokaciju Databox otvoriti će se stranica sa svim kamerama pridruženima lokaciji Databox

 

2.jpg

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev