Kreiranje licence (CAL)

Print Friendly and PDF

Licence za korisnički pristup (Client access licence, CAL) služe za dodavanje uređaja u aplikaciju Supracontrol Enterprise. Do njih ćete doći ako kliknete Postavke (sličica zupčanika u gornjem desnom kutu zaslona) i u grupi Postavke aplikacije u bočnom panelu lijevo kliknete postavku CAL.

Postoje dvije vrste licenci:

 • licence za kamere
 • licence za kontrolere.

Za kreiranje CAL licenci trebate se obratiti Supracontrolovoj podršci kako biste dobili kȏd koji će generirati potreban broj licenci.

Potom taj kȏd trebate unijeti u skočni prozor koji će se pojaviti nakon što pritisnete zelenu tipku s oznakom + (plus) i tekstom Dodaj.

Kad prilikom dodavanja kamera ili kontrolera u aplikaciju Supracontrol ponestane licenci uređaji neće moći biti dodani, o čemu će vas sustav obavijestiti porukom kako nema dostupnih CAL licenci.

 

Postavke_aplikacije_-_CAL_-_Kreiranje_licence__CAL_.jpg

 

1) Kartice s prikazom broja preostalih, iskorištenih i ukupnih CAL licenci za kontrolere i kamere.

 • Ukupno - prikazuje ukupan broj kreiranih licenci.
 • Iskorišteno - prikazuje broj iskorištenih licenci, odnosno koliko je kontrolera ili kamera dodano u aplikaciju.
 • Preostalo - prikazuje broj preostalih licenci, odnosno koliki broj kamera ili kontrolera je moguće dodati u aplikaciju.

2) Tablični prikaz povijesti dodavanja CAL licenci. Sastoji se od ovih elemenata:

 • Dodano - prikazuje datum dodavanja licence.
 • Kontroleri - prikazuje broj dodanih licenci za kontrolere.
 • Kamere - prikazuje broj dodanih licenci za kamere.
 • Kreirao - prikazuhe ime i prezime korisnika aplikacije koji je kreirao licence.

3) Tipka Dodaj - ovu tipku koristite kako biste otvorili skočni prozor za unos kȏdova za nove licence.

 

  Application version:
 • 2.4.4
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev