FR01-B - Perimetarski detektor vode

Print Friendly and PDF

1. Sadržaj paketa

 1.jpg

 

 

1. Supracontrol FR01-B perimetarski detektor vode
2. Osjetilno uže sa spojnim kabelom
3. Kabel za spajanje detektora na BUS priključak Supracontrol BC/DC/RC kontrolera (RJ45 spojni kabel duljine 2 metra)
4. Dvostrano ljepljiva naljepnica 3M
5. 1 x 2-pinski zeleni terminal blok

NAPOMENA: Za montažu detektora na vertikalne vodilice ICT ormar moguće je koristiti nosač detektora Supracontrol BR-SEN01.

 

2. Montaža detektora

Korak 1. Odvojiti zaštitnu foliju sa jedne strane dvostrano ljepljive naljepnice i zalijepiti ju na stražnju stranu detektora

2.jpg

 

Korak 2. Odvojiti zaštitnu foliju sa dvostrano ljepljive naljepnice

IMG_20200619_092034.jpg

 

Korak 3. Kućište detektora nije vodonepropusno te je detektor potrebno zalijepiti na poziciju sigurnu od mogućeg doticaja sa vodom

Korak 4. Osjetilno uže treba postaviti na pod na način da tvori perimetar oko opreme koju se želi nadzirati/štititi odnosno da omogući ranu detekciju prodora vode u prostor. Uže treba pričvrstiti na podlogu pomoću isporučenih plastičnih držača.

4.jpg

 

Preporuka je učvrstiti uže na svakom dužnom metru.

 

download.jpg

 

Korak 5. Osjetilno uže konektirano je na spojni kabel čiji drugi kraj treba konektirati na za to predviđenu rednu stezaljku detektora sa oznakom ROPE. 

 

5.jpg

1. Konektirani spojni kabel i osjetilno uže
2. Konektirani spojni kabel na rednoj stezaljci

 

Korak 6. Koristeći RJ45 spojni kabel povežite BUS priključak na detektoru sa BUS priključkom na Supracontrol BC/DC/RC kontroleru

 

NAPOMENA: 

1. U slučaju montaže senzora direktno na zid uz pomoć proširenja u dnu kućišta preporuča se korištenje vijka 3.5 x 30mm sa upuštenom glavom i tiple 5 x 25mm
2. Ovisno o potrebi osjetilno uže moguće je nastavljati do maksimalne dužine od 250 metara

 

3. Provjera rada

 1. Nakon spajanja detektora na priključak Supracontrol BC/DC/RC kontrolera LED indikator detektora izmjenjivati će crveno i zeleno svijetlo u kojem periodu detektor ostvaruje komunikaciju sa kontrolerom.

2. Nakon kraćeg perioda uspostave komunikacije LED indikator svijetliti će zeleno ili crveno ovisno o tome da li je osjetilno uže na bilo kojem dijelu u doticaju sa vodom. Zelena boja LED indikatora označava da uće nije u doticaju sa vodom dok crvena boja LED indikatora označava da je uže detektiralo prodor vode.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev