Konfiguracija kontrolera - On premise

Print Friendly and PDF

U članku O aplikaciji definirani su minimalni tehnički zahtjevi za rad Supracontrol sustava na serveru On-premise.

1. Spajanje na web konzolu

Za promjenu mrežnih i drugih postavki kontrolera potrebno je pristupiti web konzoli. Zadana IP adresa Supracontrol kontrolera je 192.168.0.3.

1. Spojiti Ethernet sučelja računala i Supracontrol kontrolera RJ45 spojnim kabelom (kontroler mora biti spojen na napajanje)

2. Podesiti mrežne postavke Ethernet sučelja računala na mrežu 192.168.0.x (npr. 192.168.0.10, Subnet mask 255.255.255.0)

3. Otvoriti internet preglednik i upisati adresu https://192.168.0.3. Otvoriti će se forma za unos korisničkog imena i lozinke. Zadano korisničko ime i lozinka je admin

 

 

2. Konfiguracija kontrolera

 

Korak 1. Postavljanje točnog vremena i datuma 

1.jpg

 

U bočnom panelu pod opcijom General potrebno je podesiti točno vrijeme i datum. Ukoliko podaci nisu točni neće biti moguće ostvariti sigurnu TLS1.2 konekciju koja je potrebna za razmjenu podataka sa Supracontrol serverom. 

1. Enable manual time settings - označiti opciju za ručno podešavanje vremena i datuma
2. Set to current time - odabrati kako bi postavili sadašnji datum i vrijeme
3. Save - spremiti unesene postavke

 

2.jpg

 

4. Enable manual time settings - odznačiti opciju ručnog podešavanja datuma i vremena
5. Save - spremiti postavke

 

Korak 2. Postavljanje IP adrese servera 

3.jpg

 

1. On-premise server - u padajućem izborniku odabrati opciju On-premise Server
2. Server IP - upisati IP adresu servera na kojem se nalazi Supracontol servis
3. Save - spremiti postavke

Nakon spremljenih postavki uređaj će se resetirati te započeti komunikaciju sa zadanim serverom za 5 sekundi. LED indikator treperi zelenom i narančastom bojom što znači da pokušava uspostaviti komunikaciju sa serverom

 

3. Mrežne postavke kontrolera 

 

1. Ručno postavljanje mrežnih postavki

5.jpg

 

1. Use DHCP - isključiti opciju Use DHCP
2. IP address - upisati IP adresu kontrolera
3. Subnet mask - upisati subnet masku 
4. Default gateway - upisati zadani gateway
5. Primary DNS - upisati adresu primarnog DNS servera
6. Secondary DNS - upisati adresu sekundarnog DNS servera
7. NTP server - upisati adresu NTP servera
8. Save - Spremiti postavke

 

2. Podešavanje DHCP Client opcije

Mrežne postavke mogu biti automatski dodijeljenje korištenjem DHCP (Dynamic Host Client Protocol) protokola. 

 

4.jpg

 

1. Use DHCP - omogućiti korištenje DHCP protokola za automatsko dodijeljivanje mrežnim postavki
2. Primary DNS -upisati adresu primarnog DNS servera
3. Secondary DNS - upisati adresu sekundarnog DNS servera
4. NTP server -upisati adresu NTP servera
5. Save - Spremite postavke 

 

Napomena: NTP (Network Time Protocol) služi za sinkronizaciju vremena kontrolera sa vremenom servera. Točno vrijeme preduvjet je za ostvarenje sigurne TLS1.2 mrežne komunikacije.

U opciji spajanja kontrolera na Supracontrol On-premise server u lokalnoj mreži preporuča se instalacija NTP servera na Supracontrol server( mora koristiti minimalno NTPv3 prema RFC 1305).

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev