TH01-B - Senzor temperature i vlage

Print Friendly and PDF

1. Sadržaj paketa

 

 1.jpg

 

1. Supracontrol TH01-B senzor temperature i vlage
2. Kabel za spajanje senzora na BUS priključak Supracontrol BC/DC/RC kontrolera (RJ45 spojni kabel duljine 2 metra)
3. Dvostrano ljepljiva naljepnica 3M

NAPOMENA: Za montažu senzora na vertikalne vodilice ICT ormar moguće je koristiti nosač senzora Supracontrol BR-SEN01.

 

2. Montaža senzora

Korak 1. Odvojiti zaštitnu foliju sa jedne strane dvostrano ljepljive naljepnice i zalijepiti ju na stražnju stranu senzora

2.jpg

 

Korak 2. Odvojiti zaštitnu foliju sa dvostrano ljepljive naljepnice

3.jpg

 

Korak 3. Zalijepite senzor na poziciju na kojoj želite nadzirati temperaturu i vlagu

Korak 4. Koristeći RJ45 spojni kabel povežite BUS priključak na senzoru sa BUS priključkom na Supracontrol BC/DC/RC kontroleru

NAPOMENA:
1. Temperatura u ICT ormarima može varirati i više od 5°C ovisno o vertikalnoj poziciji mjerenja. Preporuča se pozicija mjerenja u trećoj četvrtini visine ormara.

2. Ukoliko se nadzire poslužiteljski ormar sa perforiranim vratima preporuča se mjerenje temperature zraka na ulazu u ICT opremu pa senzor mora biti montiran na ormar na prednjoj strani ispred ICT opreme.

3. U slučaju montaže senzora direktno zid uz pomoć proširenja u dnu kućišta preporuča se korištenje vijka 3.5 x 30mm sa upuštenom glavom i tiple 5 x 25mm

 

3. Provjera rada

 1. Nakon spajanja senzora na priključak Supracontrol BC/DC/RC kontrolera LED indikator senzora izmjenjivati će crveno i zeleno svijetlo u kojem periodu senzor ostvaruje komunikaciju sa kontrolerom.

2. Nakon kraćeg perioda uspostave komunikacije LED indikator svijetliti će zeleno ili crveno ovisno o trenutnoj temperaturi i inicijalnoj postavci senzora. Zelena boja LED indikatora označava temperaturu prostora unutar zadane granice dok crvena boja LED indikatora označava temperaturu prostora van zadane granice.

NAPOMENA: Zadane granice senzora moguće je promijeniti u postavkama senzora u aplikaciji za upravljanje sustavom Supracontrol Enterprise.

 

  

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev