SM01-B - Detektor dima

Print Friendly and PDF

1. Sadržaj paketa

 1.jpg

 

1. Supracontrol SM01-B detektor dima i gorivih plinova
2. Kabel za spajanje detektora na BUS priključak Supracontrol BC/DC/RC kontrolera (RJ45 spojni kabel duljine 2 metra)
3. Dvostrano ljepljiva naljepnica 3M

NAPOMENA: Za montažu detektora na vertikalne vodilice ICT ormar moguće je koristiti nosač detektora Supracontrol BR-SEN01.

 

2. Montaža detektora 

Korak 1. Odvojiti zaštitnu foliju sa jedne strane dvostrano ljepljive naljepnice i zalijepiti ju na stražnju stranu detektora

2.jpg

 

Korak 2. Odvojiti zaštitnu foliju sa dvostrano ljepljive naljepnice

3.jpg

 

Korak 3. Zalijepiti detektor na poziciju na kojoj se želi nadzirati koncentracija dima i zapaljivih plinova

4.jpg

 

Korak 4. Koristeći RJ45 spojni kabel povezati BUS priključak na detektoru sa BUS priključkom na Supracontrol BC/DC/RC kontroleru

5.jpg

 

 

NAPOMENA:
1. Temperatura u ICT ormarima može varirati i više od 5°C ovisno o vertikalnoj poziciji mjerenja. Preporuča se pozicija mjerenja u trećoj četvrtini visine ormara.

2. U slučaju montaže senzora direktno na zid uz pomoć proširenja u dnu kućišta preporuča se korištenje vijka 3.5 x 30mm sa upuštenom glavom i tiple 5 x 25mm

 

 

3. Provjera rada 

1. Nakon spajanja detektora na priključak Supracontrol BC/DC/RC kontrolera LED indikator detektora izmjenjivati će crveno i zeleno svijetlo u kojem periodu detektor ostvaruje komunikaciju sa kontrolerom.

2. Nakon kraćeg perioda uspostave komunikacije LED indikator svijetliti će zeleno ili crveno ovisno o trenutnoj koncentraciji dima i zapaljivih plinova u prostoru. Zelena boja LED indikatora označava koncentraciju dima i zapaljivih plinova unutar zadane granice dok crvena boja LED indikatora označava koncentraciji dima i zapaljivih plinova izvan zadane granice.

NAPOMENA: Zadane granice detektora moguće je promijeniti u postavkama detektora u aplikaciji za upravljanje sustavom Supracontrol Enterprise.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev