BC100 - BUS kontroler

Print Friendly and PDF

1. Sadržaj paketa

Slika_1.jpg

 

1. Supracontrol BC100 kontroler
2. Kabel za spajanje na LAN računalnu mrežu (RJ45 patch kabel duljine 2 metra)
3. Terminal blok  konektori:
     3 x 2-pinski crni terminal blok konektor
     1 x 2-pinski zeleni terminal blok konektor
     1 x 4-pinski zeleni terminal blok konektor
     1 x 4-pinski narančasti terminal blok konektor
4. Z-nosač kontrolera za montaža u ICT ormare sa kompletom vijaka
5. Napajanje za kontroler sa nosačem, kompletom vijaka AC i DC spojnim kabelom

 

2. Priprema za montažu

Korak 1. Pričvršćivanje nosača na kontroler

Slika_3.jpg

 

Korak 2. Spajanje AC kabela na napajanje

Slika_4.jpg

Prilikom spajanja AC kabela pripaziti na boje žica i oznake konektora na napajanju:

- Plava žica "Nula" - AC/N
- Smeđa žica "Faza" - AC/L

 

Korak 3. Spajanje DC kabela na napajanje

Slika_5jpg.jpg

Prilikom spajanja DC kabela paziti na boju žica i oznake konektora. Na napajanju se nalaze četiri konektora, dva komada za + i dva za - napajanje. Može se proizvoljno odabrati na koji konektor će se spojiti žica za + i za - konektor.

- Crvena žica - +Vo
- Crna žica - -Vo

 

Korak 4. Pričvršćivanje nosača na napajanje

IMG_0234.jpg

  

3. Montaža kontrolera

  Korak 1. Montaža kontrolera u ICT ormar

Slika_7.jpg

Kontroler učvrstiti u ICT ormar na predviđeno mjesto. Uređaj se može postaviti u ICT ormaru okomito ili vodoravno.

 

Korak 2. Montaža napajanja

Slika_8.jpg

Prilikom montaže napajanje važno je voditi računa o duljini DC kabela kako bi ga mogli ukopčati u BC100 kontroler.

 

Korak 3. Ukopčajte DC kabel u 2-pinski crni konektor

IMG_0233.jpg

Potrebno je paziti koju žicu ukopčati u koji konektor. 

- Crnu žicu ukopčati u konektor koji će na kontroleru biti pod oznakom -
- Crvenu žicu ukopčati u konektor koji će na kontroleru biti po oznakom +

 

Korak 4. Ukopčajte 2-pinski crni konektor u uređaj 

Slika_9.jpg

 Ukopčati napajanje u uređaj BC100, 2-pinski crni konektor ukopčajte u konektor na uređaju pod oznakom PS1. Također  ,treba voditi računa da crvena žica bude pod oznakom a crna pod oznakom  -.

 

Korak 5. Ukopčajte LAN mrežni kabel

Slika_10.jpg

 Ukopčajte jednu stranu patch kabel u uređaj pod oznakom LAN, a drugu u SWITCH.

 

Korak 6. Ukopčajte AC kabel u izvor napajanja

Slika_11.jpg

 Nakon što je AC kabel ukopčan u izvor napajanja, LED indikator na kontroleru mora svijetliti.

 

4. Provjera rada

 Korak 1. Provjerite LED indikatore na kontroleru

Slika_12.jpg

LED indikatori pod oznakom LAN prikazuju komunikaciju uređaja sa mrežom. Ako kontroler komunicira sa mrežom bez problema zeleni LED indikator svijetli konstantno a narančasti indikator treperi.

LED indikator pod oznakom STAT prikazuje povezanost kontrolera sa serverom.

LED indikator svijetli zeleno- ako uređaj ima postavljenu IP adresu servera na koju se treba spojiti, konstantno zelena boja označava da se kontroler spojio na server. Ako kontroler nema postavljenu IP adresu server na koju se treba spojiti također svijetli konstantno zeleno, a zadana IP adresa kontrolera je 192.168.0.3

LED indikator treperi - ako LED indikator treperi zeleno-narančasto, to znači da se kontroler pokušava spojiti na server. To je uobičajeni korak nakon što se kontroleru postavi IP adresa servera i spoji u lokalnu mrežu.

LED indikator svijetli crveno - označava grešku na kontroleru

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev