Postavke kamere - detekcija pokreta

Print Friendly and PDF

Supracontrol Enterprise aplikacija omogućava snimanje video zapisa detekcijom pokreta. Snimljene video zapise moguće je pregledavati u modulu reprodukcija.

Postavku snimanja video zapisa detekcijom pokreta treba podesiti na sljedeći način:

- na kameri putem web sučelja
- u Supracontrol Enterprise aplikaciji

 

1. Postavke kamere putem web sučelja

U Supracontrol aplikaciji odabrati modul Uređaji, te karticu Kamere gdje je vidljiv tablični prikaz svih kamera dodanih u aplikaciju.

 

1.jpg

 

1. Postavke kamere putem web sučelja - u Supracontrol aplikaciji odabrati ime kamere kojoj se želi promijeniti postavke. Nakon toga, u stupcu Naziv pritisnuti na naziv kamere koji je podcrtan narančastom linijom. Otvoriti će se nova kartica u web pregledniku za pristup postavkama kamere putem web sučelja.

.

 

2.jpg

 

2. Username - unijeti korisničko ime kamere
3. Password - unijeti lozinku kamere
4. Login - pritisnuti tipku login za prijavu na početnu stranicu postavke kamere

 

3.jpg

 

5. Configuration - odabrati karticu Configuration za konfiguraciju postavki kamere

 

4.jpg

 

6. Basic Events - u bočnom panelu u grupi Events odabrati postavku Basic Events
7. Enable motion detection - označito za omogućavanje postavke snimanja detekcijom pokreta
8. Area settings - u kartici Postavka zone definirati područje detekcije pokreta koje kamera nadzire
9.  Save - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

2. Postavke detekcije pokreta u Supracontrol aplikaciji

U glavnom izborniku odabrati modul Uređaji, te karticu Kamere.

Nakon toga, u tabličnom prikazu svih kamera označiti kameru kojoj se želi podesiti snimanje detekcijom pokreta, te u alatnoj traci odabrati alat Postavke kamere.

 

5.jpg

 

1. Okidači - u postavkama kamere odabrati karticu Okidači
2. Detekcija pokreta - odabrati postavku Detekcija pokreta. Označena postavka podvučena narančastom linijom
3. Omogući detekciju pokreta - uključiti postavku snimanja video zapisa detekcijom pokreta
4. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
5. Trajanje pred-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja pred-spremnika
6. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
7. Trajanje post-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja post-spremnika
8. Omogući histerezu - kontrolni okvir koji uključuje opciju video histereze. Histereza određuje vrijeme između dva događaja detekcije pokreta koje će sustav prepoznati kao isti događaj i spojiti u jedan video snimak
9. Trajanje histereze - odabrati broj sekundi trajanja histereze
10. Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta mogu se primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
11. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev