Postavke kamere - detekcija pokreta

Print Friendly and PDF

Supracontrol Enterprise aplikacija omogućava snimanje video zapisa detekcijom pokreta. Snimljene video zapise moguće je pregledavati u modulu reprodukcija.

Postavku snimanja video zapisa detekcijom pokreta treba podesiti:

- na kameri putem web sučelja
- u Supracontrol Enterprise aplikaciji

 

1. Postavke kamere putem web sučelja

U Supracontrol aplikaciji odaberite Modul uređaji te karticu Kamere gdje je vidljiv tablični prikaz svih kamera dodanih u aplikaciju.

 

1.jpg

 

1. Postavke kamere putem web sučelja - u Supracontrol aplikaciji odaberite ime kamere kojoj želite promijeniti postavke. U stupcu Naziv pritisnite na naziv kamere koji je podcrtan narančastom crtom. Otvara se nova kartica u web pregledniku za pristup postavkama kamere putem web sučelja.

 

2.jpg

 

2. Username - upišite korisničko ime kamere
3. Password - upišite lozinku kamere
4. Login - pritisnite tipku login za prijavu na početnu stranicu postavke kamere

 

3.jpg

 

5. Configuration - odabertie karticu Configuration za konfiguraciju postavki kamere

 

4.jpg

 

6. Basic Events - u bočnom panelu u grupi Events odaberite postavku Basic Events
7. Enable motion detection - označite za omogućavanje postavke snimanja detekcijom pokreta
8. Area settings - u kartici Postavka zone definirajte područje detekcije pokreta koje kamera nadzire
9.  Save - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

2. Postavke detekcije pokreta u Supracontrol aplikaciji

U glavnom izborniku odaberite Modul uređaji te karticu Kamere.

U tabličnom prikazu svih kamera označite kameru kojoj želite podesiti snimanje detekcijom pokreta te u alatnoj traci odaberite alat Postavke kamere.

 

5.jpg

 

1. Okidači - u postavkama kamere odaberite karticu Okidači
2. Detekcija pokreta - odaberite postavku Detekcija pokreta. Označena postavka podvučena narančastom crtom
3. Omogući detekciju pokreta - uključite postavku snimanja video zapisa detekcijom pokreta
4. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
5. Trajanje pred-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja pred-spremnika
6. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
7. Trajanje post-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja post-spremnika
8. Omogući histerezu - kontrolni okvir koji uključuje opciju video histereze. Histereza određuje vrijeme između dva događaja detekcije pokreta koje će sustav prepoznati kao isti događaj i spojiti u jedan video snimak
9. Trajanje histereze - odaberite broj sekundi trajanja histereze
10. Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta možete primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
11. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev