Postavke kamere - prijelaz linije

Print Friendly and PDF

Supracontrol Enterprise aplikacija omogućava snimanje video zapisa prijelazom linije. Snimljene video zapise moguće je pregledavati u modulu reprodukcija.

Postavku snimanja video zapisa prijelazom treba podesiti na sljedeći način:

- na kameri putem web sučelja
- u Supracontrol Enterprise aplikaciji

 

1. Postavke kamere putem web sučelja

Supracontrol aplikacija sadrži modul Uređaji, te karticu Kamere u kojoj je vidljiv tablični prikaz svih kamera dodanih u aplikaciji.

 

1.jpg

 

1. Postavke kamere putem web sučelja - u Supracontrol aplikaciji odabrati ime kamere kojoj se žele promijeniti postavke. U stupcu Naziv pritisnuti na naziv kamere koji je podcrtan narančastom crtom nakon čega će se otvoriti nova kartica u web pregledniku za pristup postavkama kamere putem web sučelja.

 

2.jpg

 

2. Username - upisati korisničko ime kamere
3. Password - upisati lozinku kamere
4. Login - pritisnuti tipku login za prijavu na početnu stranicu postavke kamere

 

3.jpg

 

5. Configuration - odabrati karticu Configuration za konfiguraciju postavki kamere

 

1.jpg

 

6. Smart Event - u bočnom panelu u grupi Event odabrati postavku Smart event
7. Line crossing detection - odabrati karticu line crossing detection
8. Enable - uključiti postavku snimanja video zapisa prelaskom linije
9. Area settings - kartica Area settings omogućava ručno postavljanje zamisljene linije. Prijelazom zamišeljene linije kamera kreira video zapis. 
10. Save - spremite postavke.Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

 

2. Postavke prelaska linije u Supracontrol aplikaciji

U glavnom izborniku odaberite Modul uređaji te karticu Kamere.

Nakon toga, u tabličnom prikazu svih kamera označite kameru kojoj želite podesiti snimanje prelaskom linije, te odaberite alat Postavke kamere.

 

2.jpg

 

1. Okidači - u postavkama kamere odabrati karticu Okidači
2. Prijelaz linije - odabrati postavku Prijelaz linije. Označena postavka podvučena narančastom linijom
3. Omogući prijelaz linije - uključiti postavku snimanja video zapisa prelaskom linije
4. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
5. Trajanje pred-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja pred-spremnika
6. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
7. Trajanje post-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja post-spremnika
Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta moguće je primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
9. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev