Postavke kamere - prijelaz linije

Print Friendly and PDF

Supracontrol Enterprise aplikacija omogućava snimanje video zapisa prijelazom linije. Snimljene video zapise moguće je pregledavati u modulu reprodukcija.

Postavku snimanja video zapisa prijelazom treba podesiti:

- na kameri putem web sučelja
- u Supracontrol Enterprise aplikaciji

 

1. Postavke kamere putem web sučelja

U Supracontrol aplikaciji odaberite Modul uređaji te karticu Kamere gdje je vidljiv tablični prikaz svih kamera dodanih u aplikaciju.

 

1.jpg

 

1. Postavke kamere putem web sučelja - u Supracontrol aplikaciji odaberite ime kamere kojoj želite promijeniti postavke. U stupcu Naziv pritisnite na naziv kamere koji je podcrtan narančastom crtom. Otvara se nova kartica u web pregledniku za pristup postavkama kamere putem web sučelja.

 

2.jpg

 

2. Username - upišite korisničko ime kamere
3. Password - upišite lozinku kamere
4. Login - pritisnite tipku login za prijavu na početnu stranicu postavke kamere

 

3.jpg

 

5. Configuration - odabertie karticu Configuration za konfiguraciju postavki kamere

 

1.jpg

 

6. Smart Event - u bočnom panelu u grupi Event odaberite postavku Smart event
7. Line crossing detection - odaberite karticu line crossing detection
8. Enable - uključite postavku snimanja video zapisa prelaskom linije
9. Area settings - kartica area settings omogućava ručno postavljanje zamisljene linije. Prijelazom zamišeljene linije kamera kreira video zapis. 
10. Save - spremite postavke.Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

 

2. Postavke prelaska linije u Supracontrol aplikaciji

U glavnom izborniku odaberite Modul uređaji te karticu Kamere.

U tabličnom prikazu svih kamera označite kameru kojoj želite podesiti snimanje prelaskom linije odaberite  alat Postavke kamere.

 

2.jpg

 

1. Okidači - u postavkama kamere odaberite karticu Okidači
2. Prijelaz linije - odaberite postavku Prijelaz linije. Označena postavka podvučena narančastom crtom
3. Omogući prijelaz linije - uključite postavku snimanja video zapisa prelaskom linije
4. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
5. Trajanje pred-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja pred-spremnika
6. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
7. Trajanje post-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja post-spremnikae
Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta možete primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
9. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev