Video zid

Print Friendly and PDF

Video zid omogućava prikaz određenih kamera koje korisnik definira prilikom kreiranja video zida. Video zid ne prikazuje sve kamere koje su dodane u Supracontrol Enterprise aplikaciju već samo pojedine, ovisno o odabiru korisnika.

Na video zid moguće je dodati najmanje jednu, a najviše 16 kamera. Također, moguće je odabir i različitih načina prikaza i rasporeda pozicija kamera.

 

1.jpg

 

1. ZID - za prikaz video zida odabrati karticu ZID
2. U bočnom panelu prikazuje se naziv svih kreiranih video zidova
3. Alatna traka koja sadrži alate video zida

NAPOMENA: Alati su opisani u članku Alati video nadzora

4. Na statusnoj traci je prikazan broj kamera dodanih na video zid
5. Na radnoj površini vidljiv je prikaz kreiranog video zida sa dodane četiri kamere

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev