Kreiranje Video zida

Print Friendly and PDF

Za kreiranje video zida potrebno je na alatnoj traci odabrati tipku DODAJ, nakon čega će se otvoriti prozor za kreiranje video zida.

Kreiranje video zida moguće je provesti na dva načina. Oba načina detaljnije su objašnjena u nastavku članka.

 

1. Kreiranje Video zida odabirom kamera iz liste

 

11.jpg

 

1. Ime - unijeti naziv video zida koji će biti prikazan u bočnom panelu
2. Opis - unijeti opis za kreirani video zid
3. Odabir grid-a - odabrati broj i način prikaza odabranih kamera na video zidu
4. Prikaz broja odabranih kamera i prikaz slobodnih prozora, odnosno broj kamera koje je moguće dodati na video zid
5. Odaberi kameru iz liste - pritiskom na tipku otvara se prikaz slike svih kamera dodanih u Supracontrol aplikaciju.

 

2.jpg

 

6. Pritiskom na kvadrat, kamera je označena i biti će prikazana na video zidu
7. Broj odabranih kamera i broj kamera koje se još mogu odabrati
8. Spremi - nakon spremljenih postavki, ponovno će se prikazati prozor za kreiranje video zida

 

3.jpg

 

8. Prikaz odabrane kamere koja će biti prikazana na video zidu
9. Spremi - spremanje postavki. Video zid je kreiran i vidljiv je u bočnom panelu

 

2. Kreiranje video zida odabirom kamera sa izbornika

 

4.jpg

 

1. Ime - unijeti naziv video zida koji će biti prikazan u bočnom panelu
2. Opis - unijeti opis za kreirani video zid
3. Odabir grid-a - odabrati broj i način prikaza odabranih kamera na video zidu
4. Prikaz broja odabranih kamera i prikaz slobodnih prozora odnosno, odnosno broj kamera koje je moguće dodati na video zid
5. Označavanje kamere koja će biti prikazana na video zidu
6. Spremi - spremanje postavki. Video zid je kreiran i vidljiv je u bočnom panelu

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev