Kreiranje zakazanih izvještaja

Print Friendly and PDF

S obzirom da vrijeme primanja zakazanog izvještaja ovisi o definiranom rasporedu, moguće je unaprijed kreirati raspored (za više detalja pogledati članak Kreiranje rasporeda) ili raspored kreirati prilikom kreiranja zakazanog izvještaja.

Pritiskom na tipku DODAJ koja se nalazi na alatnoj traci otvara se prozor za kreiranje zakazanog izvještaja.

Prozor za kreiranje izvještaja sastoji se od kartica OPĆENITO i DOSTAVLJANJE

 

1. Kartica Općenito

 

1.jpg

 

1. Naziv - unijeti naziv zakazanog izvještaja
2. Opis - unijeti opis zakazanog izvještaja
3. Vidljivost - odabrati vidljivost izvještaja u tabličnom prikazu izvještaja na radnoj površini:

Privatno - zakazani izvještaj je vidljiv samo korisniku koji ga je kreirao
Javno - zakazani izvještaj je vidljiv svim korisnicima aplikacije

4. Lokacije - odabrati lokacije za koje će se primati izvještaj
5. Odaberite tip izvještaja -moguće je odabrati bilo koji tip izvještaja ili sve tipove izvještaja zajedno:

Access Control Summary - sažeti tip izvještaja kontrole pristupa za odabrane lokacije. E-mail poruka sadržavati će broj odobrenih i odbijenih pristupa i pokušaja ulaska sa neregistriranom karticom
Access Control Details - detalji izvještaja kontrole pristupa za odabrane lokacije. E-mail poruka sadržavati će poveznicu za preuzimanje datoteke u PDF formatu u kojoj je prikazan detaljan izvještaj kontrole pristupa za odabranu lokaciju
Enviroment Summary - sažeti tip izvještaja stanja nadzora okoline za odabrane lokacije. E-mail poruka prikazivati će ukupan broj zabilježenih događaja, kao i broj periferija koje su u stanju alarma
- Enviroment Details - detalji izvještaja stanja nadzora okoline. E-mail poruka sadržavati će poveznicu za preuzimanje datoteke u PDF formatu u kojoj je prikazan detaljan izvještaj stanja nadzora okoline

6. Dostavljanje - kartica u kojoj se definira raspored prema kojem se prima izvještaj i odabir korisnika koji će izvještaj primati

 

2. Kartica Dostavljanje

 

2.jpg

 

1. Predefinirani raspored - zakazani izvještaj prima se prema definiranom rasporedu. Ukoliko je raspored unaprijed definiran u padajućem izborniku moguće je odabrati željeni raspored. U slučaju kada raspored nije kreiran potrebno je odabrati tipku NOVO, nakon čega će se otvoriti prozor za kreiranje rasporeda. Za detalje o načinu kreiranja rasporeda pogledati članak Kreiranje rasporeda
2. DODAJ - odabrati tipku dodaj za dodavanje korisnika kojima će dolaziti mail sa izvještajem

 

3.jpg

 

3. Označiti jednog ili više korisnika koji će primati e-mail poruku s izvještajem
4. DODAJ - pritisnuti tipku Dodaj za dodavanje korisnika

 

5.jpg

 

5. Prikaz korisnika koji primaju e-mail poruku sa zakazanim izvještajem
6. Spremi - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja. Zakazani izvještaj je kreiran i vidljiv je na radnoj površini zakazanih izvještaja.

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev